Svedoci vremena

Svedoci vremena: Nirnberški procesSuđenje visokorangiranim nacistima pred Međunarodnim vojnim sudom u Nirnbergu počelo je 20. Novembra 1945. godine. Na kraju je 12 osoba osuđeno na smrt. To suđenje se smatra rođenjem međunarodnog prava.…

Više

GRAD BOLA Meti Kamberi

Meti Kamberi Zahvalan sam što mi je data šansa da imam mogućnost da svoj život posvetim pomaganju drugoj deci kojoj je neophodna pomoć. To je moja misija i cilj! Da toj deci budem kao roditelj koga nemaju i pedagog i vaspitač koji će im…

Više

STA JE DISKRIMINACIJA

Najjednostavnije rečeno, diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili nekoj grupi na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva, što za posledicu ima nejednakost u šansama da ostvare ustavom i zakonom zagarantovana prava. To je nejednako tretiranje, isključivanje, odnosno dovođenje u podređen položaj pojedinaca ili grupa…

Više

Konferencija Diskriminacija i Romi

Diskriminaciju je veoma teško dokazati pogotovu kad je romska zajednica u pitanju. Da li ima diskriminacije u Srbiji, regionu prema romskoj zajednici?, naravno da je ima. Sa našim kompetentnim sagovornicima u subotu, 17.10.2020.godine razgovaramo o najnovijim dešavanjima u regionu i u Srbiji.Sagovornici:Osman Balić –…

Više

”Mudaripe e Romengo ani Srbija ki vrjama porajmos”

Milovan Pisari ”Mudaripe e Romengo ani Srbija ki vrjama porajmos” Ke thema save sesa ani aliansa: Italija, Rumunija, Independiako Them Kroacija (Nezavisna Država Hrvatska) Ćerolpe hesapo kaj an gol’ mudarimata, sar vi ano logori ani Transnistriji, o meripe arakla đi ke 270000 Jevreja. Rumunijako…

Više